Privacybeleid

TelevisieGeheugen respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
 
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
 
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  
 
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 
Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”): TelevisieGeheugen
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): TelevisieGeheugen, gevestigd te Almere.
 

Artikel 2 - Toegang tot de website

⦁ De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  
 

Artikel 3 - De content van de website

⦁ Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.
 

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

⦁  de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
⦁ alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
⦁ de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 
 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

⦁ De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

⦁ De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
⦁ vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
⦁ vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
⦁ De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
⦁ Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 
 

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

⦁ Uw gegevens worden verzameld door TelevisieGeheugen. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

⦁ De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

 
Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

⦁ Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door de mogelijkheid zelf uw account, inclusief alle gegevens, te verwijderen met daarbij de mogelijkheid uw gegevens te exporteren of door contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

⦁ Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 
Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

⦁ In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

⦁ Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 
Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

⦁ U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
⦁ Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 
 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

⦁ De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 
 

Artikel 11 - Cookies 

⦁ Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

⦁ Google Analytics (analytische cookie) ​​​​​​
⦁ Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 
⦁ Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 
⦁ Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

⦁ Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq
 

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

⦁ Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

⦁ Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 
 

Artikel 14 - Contact

⦁ Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: R.E. van den Berg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

 

Extra aanvulling

 

TelevisieGeheugen en internet

Net zoals het niet verstandig is om als minderjarige op internet met vreemden te praten, is het ook niet verstandig om je persoonlijke gegevens (je naam, adres, telefoonnummer, e-mail enz.) in te vullen op het internet. Voordat je, je persoonlijke gegevens invult, is het belangrijk dit eerst goed door te lezen.

Wanneer je minderjarig bent vraag dan eerst aan je ouders of zij het het goed vinden dat je jouw persoonlijke gegevens op TelevisieGeheugen invult.


Waar gebruiken we de informatie voor?

De gegevens die je invult voor het aanmelden van onze nieuwsbrief gebruiken wij om u op de hoogte te houden wanneer er acties en/of prijsvragen zijn.

Je gegevens worden niet aan derden doorgegeven tenzij een derde partij een prijs naar jou toe moet sturen omdat je hebt meegedaan aan een actie en/of prijsvraag. In dat geval geven wij je naam en adres door maar niet je e-mailadres.


Eigen verantwoordelijkheid

Het invullen van reacties op onze content is voor eigen risico. Wij kunnen niet garanderen dat zoekmachines als Google en Yahoo deze informatie niet overnemen in hun zoekresultaten.

Het is dus verstandig om gegevens die je niet wilt blootstellen aan iedereen ook niet te vermelden.


Belangrijk voor ouders

TelevisieGeheugen hoopt dat kinderen en hun ouders de site gezamenlijk gebruiken en dat de ouders toezicht houden als hun kind het internet gebruikt. Wanneer u het niet eens bent met een reactie die uw kind heeft gegeven op onze content kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat wij deze kunnen verwijderen.

 

Wij wensen iedereen veel plezier op TelevisieGeheugen!

 

Gerelateerde artikelen

Keek jij hier vroeger ook naar?

Mijn vader woont in Rio

Mijn vader woont in Rio (1990)

Nadat hij onder andere Achterwerk in De Kast en Allemaal tuig! voor televisie had geregisseerd… Lees meer

Zomaar een greep uit onze site,

Puppie

Puppie (1983)

Omschrijving Amerikaanse tekenfilmserie over de belevenissen van het jonge hondje Pietje die met… Lees meer

Veel plezier met jouw sentiment!

De Transilvaanse Enge Dierenwinkel

Transilvaanse Enge Dierenwinkel, De (1997)

Omschrijving Frans-Britse tekenfilmserie over dr. Brakbek, eigenaar van een dierenwinkel in een… Lees meer

 

Cookies en privacy

Cookieverklaring
Privacyverklaring

 

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nieuwsbrief

Inschrijven
Uitschrijven